AXE ȘI DIRECȚII DE CERCETARE

A.        LABORATORUL DE CERCETARE A PERCEPȚIEI VIZUALE ȘI REPREZENTĂRII COGNITIVE A IMAGINII ȘI SUNETULUI (PSImage)

B.        LABORATORUL DE CERCETARE MODELE, STRATEGII ȘI INSTRUMENTE ÎN ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI ȘI ÎN DIDACTICA POSTMODERNĂ

Axa 1: Perspective și  direcții  de dezvoltare a curriculumului postmodern

     Responsabil: Prof. univ. dr. Bunăiașu Claudiu Marian

Axa 2: Procesul de profesionalizare pentru cariera didactică

             Responsabil: Lector univ. dr. Strungă Alexandru Constantin

Axa 3: Perspective ale managementului și evaluării educaționale

                   Responsabil: Lector univ. dr. Stoian Aida Cornelia

  Axa 4: Dezvoltarea competențelor transversale în educația permanentă

                       Responsabil: Conf. univ. dr. Tilea Monica


C. LABORATORUL DE    CERCETARE – DEZVOLTARE ÎN ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE

Direcții de cercetare:

Analiza conceptului și procesului de normalizare specific educației Montessori în lumina cercetărilor actuale în domeniul auto-controlului și auto-reglării comportamentale – responsabil  Conf univ. dr. Marcel Capraru – Universitatea din Craiova

       Filosofia și practicile Educației Noi, între origini și perioada  postmoderna – responsabil: Prof. univ. dr. habil. Claudiu Bunaiasu


D. LABORATORUL DE CERCETARE  “COMUNICARE, PUBLICITATE, RELAȚII PUBLICE”

Axa 1: Perspective și  metode de cercetare în științele comunicării

            Responsabil: Prof. univ. dr. habil. Ștefan Vlăduțescu

Axa 2: Comunicare și discurs publicitar

             Responsabil: Conf. univ. dr. Alina Țenescu

 Axa 3: Comunicare organizațională și relații publice

              Responsabil: Conf.univ.dr. Alexandra Iorgulescu

Axa 4: Mentalitate și opinie publică

              Responsabil: Conf. univ. dr. habil.. Adrian Otovescu


E. LABORATORUL STUDII MEDIA ȘI PROCESAREA INFORMAȚIEI (PROINF)Axe de cercetare

Axa 1 – Studii media

Axa 2 – Procesarea informației


F. LABORATORUL DE CERCETARE MEDII VIRTUALE DE ÎNVĂȚARE (MVI)

Axe de cercetare:

a) optimizarea comunicării în comunitățile virtuale de învățare;

Responsabil axa: Lect.univ.dr. Raluca Ștefania Balica

b) metode alternative de evaluare pentru sistemele de management al învățării;

Responabil axa: Lect.univ.dr. Aida Stoian