DESPRE

CENTRUL DE CERCETARE COMUNICARE, ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, MEDIA (CCCSEM) este o organizaţie profesională de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică care funcţionează sub egida Universităţii din Craiova şi cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, doctori, doctoranzi şi masteranzi, cu preocupări ştiinţifice în domeniile de activitate ale centrului.

Activitatea ştiinţifică a CENTRULUI DE CERCETARE COMUNICARE, ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, MEDIA (CCCSEM) este subordonată Consiliului Cercetării Ştiinţifice al Universităţii din Craiova.

CENTRUL DE CERCETARE COMUNICARE, ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, MEDIA (CCCSEM) a fost înființat prin decizie a Rectorului Universitatii din Craiova și este parte componentă a Facultății de Litere de la Universitatea din Craiova.