CERCURI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI

Cercul Studențesc de Comunicare

1. Înființare și funcționare: la iniţiativa studenților anului al treilea specializarea Comunicare și Relații Publice, de la Facultatea de Litere a Universității din Craiova s-a înfiinţat (în februarie 2019) CERCUL STUDENŢESC DE COMUNICARE care reuneşte studenți din toți cei trei ani de la specializarea CRP și funcționează pe lângă Centrul de Cercetare Științifică Comunicare, Media și Opinie Publică (CCSCMOP) (http://ccscmop.sserr.ro/)

2. Cadrul juridic al înființării CSC îl constituie Carta Universității din Craiova.

3. Scopul CSC constă în:

a) dobândirea de experienţă în domeniul cercetării comunicării,

b) formarea de deprinderi de a cerceta practicile de comunicare pentru a identifica modalități de intervenție  ameliorativă;

c) familiarizarea cu lucrul în echipă,

e) crearea pentru studenți a oportunității de a-şi descoperi şi dezvolta potenţialul creativ într-un mediu prietenos şi dinamic,

d) dezvoltarea creativității, inventivităţii, ingeniozităţii, originalităţii în a emite ipoteze științifice și a le cerceta validitatea,

e) inițierea unei tradiții de cercetare studențească organizată a comunicării.

4. Domeniul de cercetare CSC îl reprezintă modalitățile de intervenție comunicațională în plan social.

5. Direcții de cercetare ale CSC sunt în principal următoarele:

a) funcționarea contractului de comunicare,

b) limba ca instrument de definire a ierarhiei,

c) impunerea tonului ca element de dominare,

d) feedback-ul ca mod de intervenție în procesul de comunicare.

6. Publicul țintă îl constituie studenții și masteranzii pasionați de cercetarea fenomenelor de comunicare.

7. Cadrul științific de lucru: metodologia de cercetare a comunicării delimitată de

a) Baxter, L. A., & Babbie, E. R. (2003). The basics of communication research. Cengage Learning,

b) Lindlof, T. R., & Taylor, B. C. (2017). Qualitative communication research methods. Sage publications, de Merrigan, G., Huston, C. L., & Johnston, R. (2009). Communication research methods. New York: Oxford University Press,

c) Berger, A. A. (2019). Media and communication research methods: An introduction to qualitative and quantitative approaches. Sage Publications.

8. Modul de lucru: echipa cercului se întrunește de patru ori pe an (de câte două ori pe semestru).

9. Lucrările cercului vizează:

a) fixarea de comun acord a unor teme de cercetare, teme pentru simpozioane/conferințe, colaborare la reviste de specialitate,

b) formarea de echipe de cercetare,

c) stabilirea cadrului metodologic de cercetare,

d) schițarea planurilor de cercetare pentru temele decise de comun acord,

d) punerea în practică a planurilor de cercetare și elaborarea etapizată a cercetărilor propriu-zise,

d) prezentarea cercetărilor, discutarea și definitivarea acestora în scopul prezentării la simpozioane/conferințe sau în scopul publicării reviste acreditate.

10. Coordonatorul CSC: prof. univ. habil. dr. Ștefan VLĂDUȚESCU.

11. Secretari ai CSC sunt:

student anul al III-lea CRP Alexandru Mihai LOACĂ,

student anul al II-lea CRP Virginia-Maria NICOLA,

student anul I CRP

12. Membri ai CSC sunt:

Codruța Gelămancă, anul al III-lea, programul de studii CRP

Irina Predoi, anul al III-lea, programul de studii CRP

Alexandra Grecu, anul al III-lea, programul de studii CRP

Mădălina Nicoleta Nicolae, anul al III-lea, programul de studii CRP, anul al III-lea

Marinela Isabela Puiu, anul al III-lea, programul de studii CRP

Alexandru mIhai Leoacă, anul al III-lea, programul de studii CRP

Virginia-Maria Nicola, anul al II-lea, programul de studii CRP

Cristina-Florentina Buga, anul al II-lea, programul de studii CRP

Eusebiu Florescu anul al II-lea, programul de studii CRP

Teodor Țuia anul al II-lea, programul de studii CRP

Daria Tudorache anul al II-lea, programul de studii CRP

Gabriela Brezoi anul al II-lea, programul de studii CRP

Andreea-Mihaela Popa anul al II-lea, programul de studii CRP

Nicoleta-Loredana Panduru anul al II-lea, programul de studii CRP

Raluca-Andreea Nicolița anul al II-lea, programul de studii CRP

Elena Ramona Șerban anul al II-lea, programul de studii CRP

Crenguța Loredana Saizu anul al II-lea, programul de studii CRP

Gabriela Geanina Marilena Iova anul al II-lea, programul de studii CRP

Dalila Brădiceanu anul al II-lea, programul de studii CRP

Zenaida Luciana Cîrstea anul al II-lea, programul de studii CRP

ANONI, anul al III-lea, programul de studii CRP