ACTIVITĂȚI ȘI DIRECȚII DE CERCETARE

Direcțiile de cercetare ale Centrului de Cercetare Științifică Comunicare, Media și Opinie Publică sunt: comunicare, relaţii publice, metodologia cercetării în ştiinţele sociale, media, tehnologia informaţiei pentru jurnalism, psihologia informaţiei, sociologia comunicării, intervenţie socială, opinie publică, sondarea opiniei publice.
Activitatea Centrului de Cercetare Științifică Comunicare, Media și Opinie Publică constă în:
a) derularea de teme de cercetare solicitate de beneficiari interni sau externi sau identificate prin activităţi proprii în vederea valorificării ulterioare;
b) promovarea şi diseminarea pe plan naţional şi internaţional prin conferinţe, simpozioane şi publicare în reviste a rezultatelor cercetării ştiinţifice;
c) promovarea educaţiei ştiinţifice;
d) formarea cadrelor didactice tinere şi a studenţilor masteranzi/doctoranzi pentru cercetarea ştiinţifică şi aplicativă;
e) perfecţionarea continuă a cercetătorilor cu experienţă;
f) conceperea şi derularea de programe de cercetare inter şi pluridisciplinare în domeniile de competenţă, prin participarea la competiţiile de finanţare naţionale şi internaţionale;
g) cooperare ştiinţifică, tehnologică şi de creaţie ştiinţifică cu centre şi instituţii de cercetare din ţară şi din străinătate;
h) dezvoltarea bazei materiale prin achiziţii şi autodotare din contracte de cercetare. Web Link help with assignment.