DESPRE

Centrul de Cercetare Științifică Comunicare, Media și Opinie Publică (CCSCMOP) este o organizaţie profesională de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică care funcţionează sub egida Universităţii din Craiova şi cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, doctori, doctoranzi şi masteranzi, cu preocupări ştiinţifice în domeniile de activitate ale centrului.

Activitatea ştiinţifică a CCSCMOP este subordonată Consiliului Cercetării Ştiinţifice al Universităţii din Craiova.
Centrul de Cercetare Științifică Comunicare, Media și Opinie Publică (CCSCMOP) a fost înființat prin Decizia nr. 74B/23.02.2017 a Rectorului Universitatii din Craiova și este parte componentă a Facultății de Litere de la Universitatea din Craiova.