Raport de autoevaluare – 2017 – 2018

RAPORT DE AUTOEVALUARE

al Centrului de Cercetare Științifică Comunicare, Media și Opinie Publică

pe anul universitar 2017-2018

a. Introducere

Centrul de Cercetare Științifică Comunicare, Media și Opinie Publică și-a desfăşurat activitatea în conformitate cu direcțiile de cercetare din statut: comunicare, relaţii publice, metodologia cercetării în ştiinţele sociale, media, tehnologia informaţiei pentru jurnalism, psihologia informaţiei, sociologia comunicării, intervenţie socială, opinie publică, sondarea opiniei publice.

Activităţile propuse au fost:

a) elaborarea, individual sau în colaborare, a unor articole și studii ştiinţifice, în concordanţă cu axele de cercetare ale CCSCMOP.

b) organizarea împreună cu alte structuri ale Facultății de Literea  a The International Conference of Humanities and Social Sciences Creativity, Imaginary, Language, 2017.

c) realizarea unor cercetări teoretice și/sau practic-aplicative pe tematica de interes asumată de CCSCMOP.

d) participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, pentru diseminarea rezultatelor cercetărilor derulate.

e) editarea revistelor BDI Social Sciences and Education Research Review și a

Annals of University of Craiova for Communication, Journalism and Management.

B. Activitatea membrilor CCSCMOP s-a derulat în special sub forma unor cercetări științifice și s-a materializat în publicaţii, participări la manifestări ştiinţifice, (co)organizarea de manifestări ştiinţifice.

Activităţile de cercetare ale CCSCMOP în pe anul universitar 2016-2017 au constat în:

I. Publicaţii

I.1. Cărţi de unic autor

I.2. Cărţi în colaborare sau sub coordonare, capitole în cărţi

Iorgulescu, A., Marcu, M., Strungă, A. C. & Vlad, D. (2016). Creative imagination in social sciences. Craiova:Sitech. http://www.cilconference.ro/wp-content/uploads/2017/01/CIL_CONFERENCE_2016_final_B5_final_corectat.pdf

I.3. Articole apărute în volume colective

Voinea, D. V., Opran, E. R., & Vlăduțescu, Ș. (2016). Minimal Being as Implosion of Communication. Debates on Globalization. Approaching National Identity through Intercultural Dialogue, 757-763. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2742076

I.4. Studii publicate în jurnale ISI cu factor de impact

I.5. Studii publicate în volumele „proceedings” cu Peer-Review ale conferinţelor internaţionale indexate ISI/Web of Science

Vladutescu, S. Conceptualizing Objectual Message. In Proceedings Volume 3rd Central & Eastern European LUMEN International Conference New Approaches in Social and Humanistic Sciences NASHS 2017, Chisinau, Republic of Moldova, June 8-10, 2017 (pp. 554-562). Editura Lumen, Asociatia Lumen.

https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=625865

I.6 Studii apărute în reviste indexate BDI

Negrea, X. (2016). Local And European Identity In The Regional Press. Social Sciences and Education Research Review, 3(2), 89-102. http://sserr.ro/wp-content/uploads/2016/12/3-2-89-102.pdf

Vlad, D. (2016). The Public Broadcaster And The Dynamics Of The Romanian Radio Market. Social Sciences and Education Research Review, 3(2), 137-142. http://sserr.ro/wp-content/uploads/2016/12/3-2-137-142.pdf

Marcu, M. (2016). How to discover the culture of an organisation. Social Sciences Education Research Review, 3(1), 115-119. https://scholar.google.ro/scholar?q=sserr.ro&hl=ro&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2016&as_yhi=2017

Iorgulescu, A. (2016). Propaganda as a Form of Manipulation. Social Sciences and Education Research Review, 3(1), 101-105. http://sserr.ro/wp-content/uploads/2016/05/3-1-101-105.pdf

Vlăduțescu, Ș., & Voinea, D. V. (2016). How the Message Becomes Part of the Communication Process. Social Sciences and Education Research Review, 3(2), 131-136. https://scholar.google.ro/scholar?q=sserr.ro&hl=ro&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2016&as_yhi=2017

Voinea, D. V., & Negrea, X. (2017). Journalism, Between an Avant-Garde Profession and a Profession in Crisis. Social Sciences and Education Research Review, 4(1), 191-199. https://scholar.google.ro/scholar?q=sserr.ro&hl=ro&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2016&as_yhi=2017

Iorgulescu, A., & Marcu, M. (2017). The female stereotype in the media. Social Sciences and Education Research Review, 4(1), 54-60. http://sserr.ro/wp-content/uploads/2017/08/4-1-54-60.pdf

Davian, V. L. A. D. (2017). Perspectives on media representation of children. Social Sciences and Education Research Review, 4(1), 114-124. http://sserr.ro/wp-content/uploads/2017/08/4-1-114-124.pdf

Stănescu, G., & Suciu, I. (2017). Freedom of press in current socio-political environment in Romania. Social Sciences and Education Research Review, 4(1), 164-173. http://sserr.ro/wp-content/uploads/2017/08/4-1-164-173.pdf

Voinea, D. V., & Negrea, X. (2017). Journalism, Between an Avant-Garde Profession and a Profession in Crisis. Social Sciences and Education Research Review, 4(1), 191-199. http://sserr.ro/wp-content/uploads/2017/08/4-1-191-199.pdf

Vlăduțescu, Ș., Negrea, X., & Voinea, D. V. (2017). Main Elements of H.-G. Gadamer’s Communication Hermeneutics. Santalka: Filosofija, Komunikacija, 25, 135. DOI https://doi.org/10.3846/cpc.2017.277

https://search.proquest.com/openview/4e39ad2abdcb1f700064d9a1c20ba3e5/1?pq-origsite=gscholar&cbl=686357

Vlăduțescu, Ș. (2017). Conversational Analysis: A Transactional Perspective. Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică 39(1-2), 231-237. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=599851

Vlăduțescu, Ș. (2017). A completion of the existential formula. Journal of Romanian Literary Studies. 10, 15-19. https://old.upm.ro/jrls/JRLS-10/Rls%2010%2001.pdf

Vlăduțescu, Ș. (2017). Imagology and message. Journal of Romanian Literary Studies. 10, 69-72. https://old.upm.ro/jrls/JRLS-10/Rls%2010%2007.pdf

Vlăduțescu, Ș. (2017). Message and image in a parable of romania’s last decades.  Journal of Romanian Literary Studies. 11, 47-55. https://old.upm.ro/jrls/JRLS-11/Rls%2011%2006.pdf

Vlăduțescu, Ș. (2017). Meaning’s negotiation and sign’s image.  Journal of Romanian Literary Studies. 11, 63-67. https://old.upm.ro/jrls/JRLS-11/Rls%2011%2008.pdf

Vlăduțescu, Ș. (2017). Freedom and dignity. Social Sciences and Education Research Review, 4(1), 159-163. http://sserr.ro/wp-content/uploads/2017/08/4-1-159-163.pdf

II. Participări la manifestări ştiinţifice naţionale/internaţionale

Alexandra Iorgulescu, Mihaela Marcu, participare la Third Edition of International Conference of Humanities and Social Sciences – Creativity, Imaginary, Language, Craiova, Romania, 20-21 May 2016

Associate Professor Alexandra IORGULESCU, PhD, Associate Professor Mihaela MARCU, PhD, Characteristics of the language of communication and journalism. Polysemia http://www.cilconference.ro/wp-content/uploads/2016/05/program-en.pdf

Alina Țenescu, participare la Third Edition of International Conference of Humanities and Social Sciences – Creativity, Imaginary, Language, Craiova, Romania, 20-21 May 2016

Senior Lecturer Alina TENESCU, Disease metaphors in journalistic discourse, PhD, University of Craiova http://www.cilconference.ro/wp-content/uploads/2016/05/program-en.pdf

Xenia Negrea, participare la Third Edition of International Conference of Humanities and Social Sciences – Creativity, Imaginary, Language, Craiova, Romania, 20-21 May 2016

Senior Lecturer Xenia NEGREA, PhD, University of Craiova, Local media – tensions and trends

http://www.cilconference.ro/wp-content/uploads/2016/05/program-en.pdf

Georgiana Stănescu, participare la Third Edition of International Conference of Humanities and Social Sciences – Creativity, Imaginary, Language, Craiova, Romania, 20-21 May

Associate Senior Lecturer Georgiana IANOS, PhD, University of Craiova, News Channels in Romania, from Information to Tabloidization and Trivialization http://www.cilconference.ro/wp-content/uploads/2016/05/program-en.pdf

Davian Vlad, participare la Third Edition of International Conference of Humanities and Social Sciences – Creativity, Imaginary, Language, Craiova, Romania, 20-21 May 2016

Davian VLAD, PhD, University of Craiova, Media, Politics and Cinematography: Bob Woodward, Carl Bernstein, David Frost and the Watergate Affair on the Big Screen. http://www.cilconference.ro/wp-content/uploads/2016/05/program-en.pdf

Dan Valeriu Voinea, Ștefan Vlăduțescu, participare la Third Edition of International Conference of Humanities and Social Sciences – Creativity, Imaginary, Language, Craiova, Romania, 20-21 May 2016

Senior Lecturer Dan Valeriu VOINEA, PhD, University of Craiova, Professor Stefan VLADUTESCU, PhD, University of Craiova, Online journalism ethics, standards and codes. http://www.cilconference.ro/wp-content/uploads/2016/05/program-en.pdf

S. Vladutescu, D. V. Voinea, E. R. Opran participare la

International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, Tg. Mures, 28 mai 2016. https://old.upm.ro/gidni/?pag=GIDNI-03/vol03-Lit

Vlăduțescu, Ș. Participare la 3rd Central & Eastern European LUMEN International Conference New Approaches in Social and Humanistic Sciences NASHS 2017, Chisinau, Republic of Moldova, June 8-10, 2017. http://www.euroeducation.ro/3rd-central-and-eastern-european-lumen-international-conference/

III. Organizarea unor manifestări ştiinţifice:

  • coorganizarea Third Edition of International Conference of Humanities and Social Sciences – Creativity, Imaginary, Language, Craiova, Romania, 20-21 May 2016

http://www.cilconference.ro/wp-content/uploads/2016/05/program-en.pdf

Director CCSCMOP,

Prof. univ. dr. Ștefan Vlăduțescu