Raport de autoevaluare – 2016 – 2017

RAPORT DE AUTOEVALUARE

al Centrului de Cercetare Științifică Comunicare, Media și Opinie Publică

pe anul universitar 2016-2017

a. Introducere

Centrul de Cercetare Științifică Comunicare, Media și Opinie Publică și-a desfăşurat activitatea în conformitate cu direcțiile de cercetare din statut: comunicare, relaţii publice, metodologia cercetării în ştiinţele sociale, media, tehnologia informaţiei pentru jurnalism, psihologia informaţiei, sociologia comunicării, intervenţie socială, opinie publică, sondarea opiniei publice.

Activităţile propuse au fost:

a) elaborarea, individual sau în colaborare, a unor articole și studii ştiinţifice, în concordanţă cu axele de cercetare ale CCSCMOP.

b) organizarea împreună cu alte structuri ale Facultății de Literea  a The International Conference of Humanities and Social Sciences Creativity, Imaginary, Language, 2017.

c) realizarea unor cercetări teoretice și/sau practic-aplicative pe tematica de interes asumată de CCSCMOP.

d) participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, pentru diseminarea rezultatelor cercetărilor derulate.

e) editarea revistelor BDI Social Sciences and Education Research Review și a

Annals of University of Craiova for Communication, Journalism and Management.

B. Activitatea membrilor CCSCMOP s-a derulat în special sub forma unor cercetări științifice și s-a materializat în publicaţii, participări la manifestări ştiinţifice, (co)organizarea de manifestări ştiinţifice.

Activităţile de cercetare ale CCSCMOP în pe anul universitar 2017-2018 au constat în:

I. Publicaţii

I.1. Cărţi de unic autor

I.2. Cărţi în colaborare sau sub coordonare, capitole în cărţi

Negrea, X., Strungă, A. C., & Vlăduțescu, Ș. (Eds), creativity and language in social sciences. Craiova: Sitech. http://www.cilconference.ro/wp-content/uploads/2018/01/0CIL-CONFERENCE-2017_final-B5.pdf

I.3. Articole apărute în volume colective

Vlăduțescu, Ș., & Voinea, D. V. Presence and attribution in message. CREATIVITY AND LANGUAGE IN SOCIAL SCIENCES, 127. http://www.cilconference.ro/wp-content/uploads/2018/01/0CIL-CONFERENCE-2017_final-B5.pdf#page=128

Voinea, D. V., Opran, E. R., & Vlăduțescu, Ș. (2016). Minimal Being as Implosion of Communication. Debates on Globalization. Approaching National Identity through Intercultural Dialogue, 757-763. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2742076

I.4. Studii publicate în jurnale ISI cu factor de impact

 Colhon, M., Vlăduţescu, Ş., & Negrea, X. (2017). How Objective a Neutral Word Is? A Neutrosophic Approach for the Objectivity Degrees of Neutral Words. Symmetry, 9(11), 280. https://www.mdpi.com/2073-8994/9/11/280

I.5. Studii publicate în volumele „proceedings” cu Peer-Review ale conferinţelor internaţionale indexate ISI/Web of Science

Vladutescu, S. Conceptualizing Objectual Message. In Proceedings Volume 3rd Central & Eastern European LUMEN International Conference New Approaches in Social and Humanistic Sciences NASHS 2017, Chisinau, Republic of Moldova, June 8-10, 2017 (pp. 554-562). Editura Lumen, Asociatia Lumen.

https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=625865

I.6 Studii apărute în reviste indexate BDI

Iorgulescu, A., & Marcu, M. (2017). The relationship of organizations with the media in crisis situations. Social Sciences and Education Research Review, 4(2), 161-166. http://sserr.ro/wp-content/uploads/2017/12/4-2-161-166.pdf

Vlad, D. (2017). Considerations on organizing and conducting a radio debate case study: a debate on media representation of children. Social Sciences and Education Research Review, 4(2), 181-189. http://sserr.ro/wp-content/uploads/2017/12/4-2-181-189.pdf

Negrea, X., & Voinea, D. V. (2017). Transhistorical views over the journalism as a profession. Social Sciences and Education Research Review, 4(2), 167-172. http://sserr.ro/wp-content/uploads/2017/12/4-2-167-172.pdf

Vlăduțescu, Ș. (2017). The historical roots of the concept of opinable. Social Sciences and Education Research Review, 4(2), 232-240. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3328079

Iorgulescu, A., & Marcu, M. (2018). Organisations and the Communication Crisis. Social Sciences and Education Research Review, 5(1), 130-135. http://sserr.ro/wp-content/uploads/2018/08/5-1-130-135.pdf

Opran, E. R. (2018). Internal Communication Campaigns And Employees’ Motivation. Social Sciences and Education Research Review, 5(1), 162-168. http://sserr.ro/wp-content/uploads/2018/08/5-1-162-168.pdf

Negrea, X., & Voinea, D. V. (2018). Metonymy And The Cult Of Intensity In Media Discourse. Social Sciences and Education Research Review, 5(1), 203-209. https://ideas.repec.org/a/edt/jsserr/v5y2018i1p203-209.html

Negrea, X. (2017). Catharsis And And Credibility In The Today Media Space. Annals of the University of Craiova for Journalism, Communication and Management, 3(1), 144-162. http://www.aucjc.ro/wp-content/uploads/2017/08/aucjcm-vol-3-2017-144-162.pdf

Negrea, X. (2017). Book Review. Carmen Popescu, Intertextualitatea şi paradigma dialogică a comparatismului, 2016, Romania, Craiova: Universitaria.[Intertextuality and the dialogic paradigm of the comparativism], 294 pp. http://www.aucjc.ro/wp-content/uploads/2017/08/aucjcm-vol-3-2017-176-182.pdf

Vlad, D. (2017). Tennis and journalism in the post-modern society. A book about the struggle to succeed on your own in a treacherous environment. Annals of the University of Craiova for Journalism, Communication and Management, 3(1), 183-189. http://www.aucjc.ro/wp-content/uploads/2017/08/aucjcm-vol-3-2017-183-189.pdf

Voinea, D. V. (2017). Ethical Implications Of Filter Bubbles And Personalized News-Streams. Annals of the University of Craiova for Journalism, Communication and Management, 3(1), 189-195. https://ideas.repec.org/a/edt/aucjcm/v3y2017i1p189-195.html

II. Participări la manifestări ştiinţifice naţionale/internaţionale

S. Vladutescu, D. V. Voinea, E. R. Opran participare la

International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, Tg. Mures, 28 mai 2016. https://old.upm.ro/gidni/?pag=GIDNI-03/vol03-Lit

Vlăduțescu, Ș. Participare la 3rd Central & Eastern European LUMEN International Conference New Approaches in Social and Humanistic Sciences NASHS 2017, Chisinau, Republic of Moldova, June 8-10, 2017. http://www.euroeducation.ro/3rd-central-and-eastern-european-lumen-international-conference/

Vlăduțescu, Ș. Participare la The International Conference of Humanities and Social Sciences Creativity, Imaginary, Language 2017 – Forth edition, 19-20 may 2017.

http://www.cilconference.ro/wp-content/uploads/2017/05/Programul-conferintei-RO_EN-1.pdf

III. Organizarea unor manifestări ştiinţifice:

  • coorganizarea International Conference of Humanities and Social Sciences Creativity, Imaginary, Language 2017 – Forth edition, 19-20 may 2017

http://www.cilconference.ro/wp-content/uploads/2017/05/Programul-conferintei-RO_EN-1.pdf

Director CCSCMOP,

Prof. univ. dr. Ștefan Vlăduțescu